Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ankstyvasis neolitas

Ankstyvojo neolito pradžia nustatyta pagal keramikos pasirodymą Lietuvoje. Taip pat ji reiškia perėjimą prie gamybinio ūkio.

Termino šaltinis (-iai):

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1645 (žiūrėta 2011 01 24).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Girininkas A.,Lietuvos archeologija. Akmens amžius, Vilnius, 2009, t. 1, p. 127.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Early Neolithic anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=Neolithic&logic=AND&note=&subjectid=300019270 (žiūrėta 2010 12 03).

Paнний неолит rusų kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1645 (žiūrėta 2011 01 24).

Frühneolithicum vokiečių kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1645 (žiūrėta 2011 01 24).

Agrais neolīts latvių kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1645 (žiūrėta 2011 01 24).