Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  gablotė

Įstiklinta dėžė ar spinta smulkiems eksponatams laikyti. Tvirtinama prie sienos, statoma ant grindų ar stalo. Su lentynomis, dvivėrėmis durelėmis, kai kada kojelėmis. Populiari rokoko, neoklasicizmo, istorizmo laikotarpiais.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 134.

Termino atitikmuo užsienio kalba

case: a glassed-in box designed to keep little things. it could be fastened on the wall, put on the floor or a table. It was popular in the periods of Rococo, Neoclassicism and Historicism. anglų kalba