Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Dr. Kazio Griniaus fondas