Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vokietijos nacionalsocialistinė darbininkų partija