Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  C. A. Pini, Bologna