Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  G. Puglisi Reale & Figli