Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. B. Oscar E. Kulls Grafiska Konst-Anst.