Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Bako ir Ch. Mankienienės spaustuvė