Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vilniui vaduoti sąjungos Panevėžio pašto tarnautojų skyriaus komitetas