Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Strazdo ir Vėgėlės spaustuvė