Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Martyno Yčo ir kitų spaustuvė