Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Valstybinė K. Požėlos spaustuvė