Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ž. Šardono litografijos spaustuvė