Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Insterburgas

Taip Prūsijoje vadintas dabartinėje Kaliningrado srityje esantis miestas Įsrutis (rus. Černiachovsk).

Šalutiniai terminai

Įsrutis
Černiachovsk

Termino atitikmuo užsienio kalba

Insterburg vokiečių kalba