Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, S. Skapo g. 10 (37657)

Unikalus objekto kodas: 37657.

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., S. Skapo g. 10.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.