Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Namas Vilniuje, Kazimiero g. 3 (773)

Unikalus objekto kodas: 773.

Vilniaus m.  sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Kazimiero g.  3

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.