Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žvirgždės dvarvietė (30287)

Unikalus objekto kodas: 30287.  Amžius: XV–XVI a.

Kauno r. sav.,  Batniavos sen., Žvirgždės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.