Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žagarės piliakalnio II su gyvenviete gyvenvietė (23860)

Unikalus objekto kodas: 23860. Amžius: I tūkst. pr. Kr., V–XIII a.

Joniškio r. sav., Žagarės sen., Žagarė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.