Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Gaudučių kalnas (5219)

Unikalus objekto kodas: 5219.

Kretingos r. sav., Kartenos sen., Gaudučių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Čerčesnagis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.