Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kraklė (stiklo dekoravimo technika)

Stiklo dirbinių dekoravimo technika: tankūs įskilimai stiklo dirbinio paviršiuje. Susidaro vėsinant ir vėl kaitinant stiklo ruošinį ar jau išpūstą dirbinį.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Termino atitikmuo užsienio kalba

crackle glass; ice glass; ice-glass anglų kalba

Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.