Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Šakarvos akmens amžiaus gyvenvietė (12407)

Unikalus objekto kodas: 12407.

Ignalinos r. sav., Linkmenų sen., Šakarvos k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.