Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Kerų totorių senosios kapinės (21552)

Unikalus objekto kodas: 21552.

Alytaus r. sav., Punios sen., Kerų k.

 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Čeravščizna
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.