Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Černiauskų piliakalnis su gyvenviete (22935)

Unikalus objekto kodas: 22965 (Komplekso kodas). Kompleksą sudaro: Černiauskų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (5301), Černiauskų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (22936).

Druskininkų r. sav., Leipalingio sen., Černiauskų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.