Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Černiauskų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (22936)

Unikalus objekto kodas: 22936.

Druskininkų r. sav, Leipalingio sen., Černiauskų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.