Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Černiauskų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (5301)

Unikalus objekto kodas: 5301.

Druskininkų r. sav., Leipalingio sen., Černiauskų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.