Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  idilinis peizažas

Peizažo rūšis: poetizuotas kraštovaizdis su figūrų stafažu.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.