Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  idilė (literatūros žanras)

Literatūros žanras, kuriam būdingi trumpi, giedros nuotaikos lyriniai epiniai kūriniai, vaizduojantys ramų kaimo žmonių (paprastai piemenų, žemdirbių) gyvenimą. Poetizuojama gamta, kaimo buities jaukumas ir ramumas, jausmų paprastumas, saikingumas. Dažna monologo, dialogo forma.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių literatūros enciklopedija, http://www.literatura.lt/.

Termino atitikmuo užsienio kalba

idyll; idyl anglų kalba

Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org.

eidyllion graikų kalba

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.