Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  idilė (dailės žanras)

Dailės, paprastai tapybos, žanras: kūrinys, vaizduojantis kaimiečių gyvenimą arba aristokratijos poilsį gamtoje. Būdingas idealizavimas, pakilus, melancholiškas ar sentimentalus interpretavimas. Apraiškų būta jau helenizmo laikotarpyje, paplito senovės Romoje, atgimė renesanso epochoje, ypač Venecijos mokykloje, išpopuliarėjo XVII–XVII amžiuje Europos dvaro dailėje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Termino atitikmuo užsienio kalba

idyll anglų kalba

Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org.

eidyllíon graikų kalba

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

idyllium lotynų kalba

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.