Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Bieliškių senovės gyvenvietė (33054)

Unikalus objekto kodas: 3054.

Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Šakimo vs.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Šakimo senovės gyvenvietė

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.