Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žvaginių piliakalnis (5172)

Unikalus objekto kodas: 5172.

Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen., Žvaginių k.

 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Žadeikių piliakalnis

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Žvaginkalnis

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.