Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Fernaun Velozo įlanka

Indijos vandenyno įlanka Mozambike. 

Termino atitikmuo užsienio kalba

Fernao Veloso Bay anglų kalba
Baía de Fernão Veloso portugalų kalba