Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Daukšių piliakalnis (16376)

Unikalus objekto kodas: 16376. Amžius: I t-metis po Kr. – XIII a.

Skuodo r. sav., Skuodo sen., Daukšių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Šakalių piliakalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.