Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Šakių piliakalnis (3704)

Unikalus objekto kodas: 3704.

Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Šakių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.