Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  šakutė

Stalo įrankis su dviem ar daugiau dantukų, skirtas maistui tiekti ir valgyti.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 05 28).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=fork&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300043099 (žiūrėta 2012 05 28).

Šalutiniai terminai

vidalcis; vidalcius; vidalcos; vidaltis; videlcis; videlcius; videlčios; videlčius

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

fork anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=fork&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300043099 (žiūrėta 2012 05 28).