Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žagarės piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (23858)

Unikalus objekto kodas: 23858. Amžius: XI–XIII a.

Joniškio r. sav., Žagarės sen., Žagarė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.