Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Paaliosės pilkapynas II (16453)

Unikalus objekto kodas: 16453.

Elektrėnų r. sav., Vievio sen., Šaltupio k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Padaliosios pilkapynas II

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Pamiškės pilkapynas II

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.