Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Paaliosės pilkapynas (3520)

Unikalus objekto kodas: 3520.

Elektrėnų r. sav., Vievio sen., Šaltupės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Padaliosios pilkapynas

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Pamiškės pilkapynas

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.