Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  sūpuoklės

Įtaisas suptis.

Šalutiniai terminai

alvytos; kėkauklės; kėkaukos; kėkos; kliūbai; kliūgės; klūbai; suopynė; sūpauklės; supdynės; sūpeklės; sūpėklės; sūpieklė; sūpieklės; sūpykla; sūpyklė; sūpyklės; supyklos; sūpyklos; supylos; supynė; sūpynė; supynės; sūpynės; supinys; sūplaukės; sūplaukos; suplega; suplegės; suplegos; suplekai; suplekos; sūplekos; sūplokės; sūpuokė; sūpoklė; supuolė; sūpuonis; šūpynė; ūčynė; ūdynės; uidoklės; ūkynės; žirgės

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

swing anglų kalba

Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.