Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Bajorų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (16349)

Unikalus objekto kodas: 16349.

Ignalinos r. sav., Kazitiškio sen., Leoniškės vs.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Leoniškės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Černagurka
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.