Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Šakarvos pilkapynas (1964)

Unikalus objekto kodas: 1964.

Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Pabalčio k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.