Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  spintelė

Nedidelė pakabinama arba pastatoma spinta.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 397.

Šalutiniai terminai

skapelis; spintikė; šėpelė; šėputė

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

cabinet anglų kalba