Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  raguotis

Įtaisas puodams lauke džiauti. Darytas iš eglės ar pušies viršūnės apkapotomis šakomis arba iš stulpelio įkypai prikalinėjus kuoliukų (ragų). Statytas prie šulinio. Ant ragų būdavo užmaunami arba pakabinami išplauti indai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

boba; kaboris; kėgnia; kežlys; kuolinė; puoddžiautis; puodinyčia; ragočius; ragožius; raguolė; reketis; reketys; rekėžis; šakočius; šakotis; šakumėlis; žaginys

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.