Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Nuevo įlanka

Atlanto vandenyno įlanka Argentinoje, Valdeso pusiasalyje.

Termino šaltinis (-iai):

Pasaulio vietovardžiai: internetinė duomenų bazė, http://pasaulio-vardai.vlkk.lt.

Šalutiniai terminai

Naujoji įlanka

Termino atitikmuo užsienio kalba

Golfo Nuevo ispanų kalba