Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  pentelė

Geležėlė dalgiui plakti . Buvo siaura trapecinė arba plati keturkampė geležtė su kojele. Kojelė įtvirtinama į trinką, kuolą ar suoliuką, plakama buvo plaktuku.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

bobelė; bobikė; bobutė; čekočius; kaltukas; laktelė; pentikė; pentis; prakalas; prakaliukas; priekalas, priekalėlis; priekaliukas; tintukas; tintuvas lietuvių kalba

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.