Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kryželis (devocionalija)

Krikščionių tikėjimo simbolis: nedidelis kryžius su nukryžiuoto Kristaus figūra ar be jos. Kaip sakramentalija pastatomas, kabinamas ant sienos, nešiojamas kaip amuletas.

Termino šaltinis (-iai):

Kitkauskienė L., „Sakralinio pastato, jo vidaus erdvių ir liturginių reikmenų pavadinimai",Santalka, t. 16, Nr. 2, p. 138.

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

Dievamūka; Dievo Mūkelė; Dievulis; Mūka; Mūkelė; Nukryžiuotasis
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

cross; crucifix anglų kalba