Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  krėslas

Sėdimasis baldas su porankiais. Dažnai iškilmingesnis, masyvesnių formų už kėdę. Būna kietas, pusminkštis, minkštas, kartais turi dėžinę apačią.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 224.

Šalutiniai terminai

krasė

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

easy chair; wing chair; grandfather chair; saddle cheek chair anglų kalba

Encyclopaedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/645360/wing-chair (žiūrėta 2013 03 02).