Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  koklis

Keraminis dirbinys: krosnies, židinio, sienų konstrukcinė bei apdailos priemonė. Būna įvairių formų, viena pusė atviros dėželės pavidalo. Daromas iš molio, fajanso, dengiamas glazūra, kartais emaliu, puošiamas tapytu ir reljefiniu dekoru (geometriniais, augaliniais ornamentais, heraldiniais elementais, figūrinėmis kompozicijomis).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 206.

Šalutiniai terminai

čerpė; koklė
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

tile anglų kalba

Kitkauskienė L., Kitkauskas N., Anglų-lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas, Vilnius: Technika, 2004, p. 146.