Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kailiamautis

Įtaisas džiovinamam kailiui užmauti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

kailiadžiautis; kailiatempis; kailiavilkis; kailiavilktis; kailmautis; šakė; šakės; valkas; valkstis; vilktuvas; žaginys; žirgiai

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.