Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  juodpuodis

Neglazūruotas degto molio indas. Lipdyti ar žiesti iš šlyno su žvirgždais arba iš gryno molio. Juoda spalva išgauta išdegtą neataušusį indą mirkant ruginių miltų ar rauge ar kopūstų rūgštyje arba dūminant degimo krosnyje. Iki I pasaulinio karo naudoti valgiui gaminti duonkepėje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

žvirgždinis puodas

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.