Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  iena

Vienkinkio vežimo, rogių ar padargo dalis arkliui įkinkyti. Darytos iš 2–2,5 m ilgio ir 7–10 cm skersmens karčių. 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

ienė

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.